Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

Hoeveel kinderbijslag u ontvangt, is wettelijk bepaald (ontdek uw barema). Het bedrag hangt in eerste instantie af van uw gezins- en professionele situatie.

Via de links hieronder kunt u berekenen hoeveel kinderbijslag u zult ontvangen, nagaan wanneer de betaling gebeurt en of u (of een andere rechthebbende) in aanmerking komt voor toeslagen of premies.